Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:53:04

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 8 z dnia 21 grudnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
123/8/III/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 144/KT/2006 z Miastem Wisła
124/8/III/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 129/KT/2006 z Miastem Wisła
125/8/III/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1696/KT/2006 z Miastem Wisłą
126/8/III/2006 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach I kwartału 2007 roku
127/8/III/2006 w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Tresna na rzece Soła – nr 2.
128/8/III/2006 w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Kłodnica – nr1.
129/8/III/2006 odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach.
130/8/III/2006 odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku.
131/8/III/2006 przekazania Wójtowi Gminy Kruszyna opracowania pt. „Granica rolno - leśna dla Gminy Kruszyna"
132/8/III/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
133/8/III/2006 upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie projektu: „Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku pracy w regionie Beskidów” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska- Republika Słowacka realizowanego przez wojewódzki Urząd Pracy
134/8/III/2006 Zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy dotacji nr 1133/PG/ 2004 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim S.A. z dnia 30 sierpnia 2004r.
135/8/III/2006 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
136/8/III/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
137/8/III/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
138/8/III/2006 Przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
139/8/III/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 433/131/II/2004 z dnia 23 marca 2004 r. z póĽniejszymi zmianami w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
140/8/III/2006 udzielenia upoważnienia Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego Panu Grzegorzowi Szpyrce
141/8/III/2006 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie Panu Damianowi Adamczakowi
142/8/III/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Lecha Szarańca na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
143/8/III/2006 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Państwowego Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
144/8/III/2006 zawarcia aneksu do umowy nr 864/ZD/2006 z dnia 12.06.2006 roku
145/8/III/2006 zawarcia aneksu do umowy nr 354/ZD/2006 z dnia 20.03.2006 roku
146/8/III/2006 zawarcia aneksu nr 2 do umowy 1970/ZD/2006 z 15.11.2006 umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku - Białej
147/8/III/2006 zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Śląskim
148/8/III/2006 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy Nr 592/KT/2006 o świadczenie usług publicznych przez „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713