Czas wygenerowania treści 2020-04-02 09:20:10

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 421 z dnia 21 listopada 2006

Nr uchwałyW sprawie
2146/421/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
2428/421/II/2006 zawarcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 110/KT/2006 z dnia 5 paĽdziernika 2006r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Częstochowskiemu realizacji w 2006r. zadań na drogach wojewódzkich
2429/421/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 i podpisania umowy dotacji dla projektu pn. Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen - “Królowa Luiza etap I” realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2430/421/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 i podpisanie umowy dotacji dla zadania pn.: “Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen - Królowa Luiza etap II”, realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
2431/421/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 704/IW/2006 związanej z przekazaniem dotacji z budżetu Województwa Śląskiego oraz aneksu nr 1 do umowy nr 703/IW/2006 dotyczącej II raty dotacji celowej z budżetu Państwa przekazanej przez Ministra Kultury, stanowiących wkład własny do ZPORR dla Projektu „Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach” realizowanego przez Instytucję Filmową „Silesia - Film” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2432/421/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
2433/421/II/2006 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 602/OR/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. dotyczącej powierzenia Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów w Katowicach obowiązków związanych z funkcją inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”.
2434/421/II/2006 organizacji podróży studyjnej dla touroperatorów z Francji
2435/421/II/2006 przyjęcie Raportu końcowego z realizacji projektu celowego Nr 10 T12 0472001 C/5430 pn.: „Wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) w Województwie Śląskim dla wsparcia planowania regionalnego i lokalnego, restrukturyzacji regionu oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych"
2436/421/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2437/421/II/2006 Przyjęcia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
2438/421/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku – Białej w dniu 30 listopada 2006 r.
2439/421/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Krzanowice
2440/421/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Pawonkow
2441/421/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Pawonków
2442/421/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Boronów
2443/421/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Kobiór
2444/421/II/2006 zawarcie umowy dotacyjnej z Gminą Żarnowiec
2445/421/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
2447/421/II/2006 rzyznania nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej dla Pani Haliny Misiewicz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
2448/421/II/2006 zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
2449/421/II/2006 zawarcia umów pożyczek z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2450/421/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach, umową nr 932/ZD/2005 z dnia 18.07.2005 roku
2451/421/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
2452/421/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
2453/421/II/2006 powołania Rady Programowej w Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
2454/421/II/2006 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
2455/421/II/2006 udzielenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika praktyk pedagogicznych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
2456/421/II/2006 zawarcia aneksów do umów dotacji nr 372/ZD/2006 oraz 900/ZD/2006
2457/421/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 729/ZD/2005
2458/421/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Kardiologicznej
2459/421/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu
2460/421/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budowaniem systemu ratownictwa medycznego
2461/421/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji II Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz zawarcia Aneksu nr 2 do umowy nr 754/IW/2006 z dnia 13 maja 2006r.
2462/421/II/2006 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Teatru Śląskiego w Katowicach w zakresie realizacji zadań remontowych
2463/421/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
2464/421/II/2006 ustalenia dla Pana Szczepana Bołdysa, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach składników wynagrodzenia
2465/421/II/2006 ustalenia dla Pani Joanny Niestrój – Ostrowskiej, dyrektora Szpitala Chorób Płuc i GruĽlicy im. św. Józefa w Pilchowicach składników wynagrodzenia
2466/421/II/2006 ustalenia dla Pani Małgorzaty Hrapkowicz, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej składników wynagrodzenia
2467/421/II/2006 ustalenia dla Pana Marka Grzyba, dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach składników wynagrodzenia
2468/421/II/2006 ustalenia dla Pana Andrzeja Siwca, dyrektora Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II – Szpital w Sosnowcu, składników wynagrodzenia
2469/421/II/2006 ustalenia dla Pana Jerzego Kasprzaka, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju składników wynagrodzenia
2470/421/II/2006 ustalenia dla Pani Urszuli Kuc, dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej, składników wynagrodzenia
2471/421/II/2006 ustalenia dla Pani Sławomiry KuĽmickiej, dyrektora Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu składników wynagrodzenia
2472/421/II/2006 ustalenia dla Pani Jolanty Karlickiej – Chmiel, dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, składników wynagrodzenia
2473/421/II/2006 ustalenia dla Pani Iwony Dordy, dyrektora Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach, składników wynagrodzenia
2474/421/II/2006 ustalenia dla Pani Małgorzaty Lemańskiej, dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie składników miesięcznego wynagrodzenia
2475/421/II/2006 ustalenia dla Pana Bogusława Chromika, dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu składników wynagrodzenia
2476/421/II/2006 ustalenia dla Pani Grażyny Osińskiej, dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice składników wynagrodzenia
2477/421/II/2006 ustalenia dla Pana Zbigniewa Swobody dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu składników wynagrodzenia
2478/421/II/2006 ustalenia dla Pani Małgorzaty Chrzan-Gałkowskiej, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu składników wynagrodzenia
2479/421/II/2006 ustalenia dla Pana Mariusza Nowaka, dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich składników wynagrodzenia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713