Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:37:26

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 420 z dnia 16 listopada 2006

Nr uchwałyW sprawie
2380/420/II/2006 zawarcia umowy objęcia przez Województwo Śląskie 500.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
2381/420/II/2006 upoważnienia dwóch członków Zarządu Województwa Śląskiego do ustanowienia zabezpieczenia do umowy na dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
2382/420/II/2006 zawarcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 138/KT/2006 z dnia 20 paĽdziernika 2006r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Kłobuckiemu realizacji w 2006r. zadań na drogach wojewódzkich
2383/420/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2384/420/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 73/KT/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. z Gminą Suszec
2385/420/II/2006 podpisania Aneksu nr 6 do umowy dotacji dla zadania pn. „Budowa kolektora ściekowego od komory k 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
2386/420/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo-finansowego dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych na 2006 r.
2387/420/II/2006 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji „Wodzisław Śląski” współtworzonej przez obszary Gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce i Marklowice.
2388/420/II/2006 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2389/420/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2390/420/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego załącznika nr 1 i 1a do statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
2391/420/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wydatkowanie środków finansowych na zakup urządzeń do odsysania wiórów i pralnico - wirówki
2392/420/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie na wydatkowanie środków na wykonanie prac remontowych w siedzibie Ośrodka
2393/420/II/2006 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach
2394/420/II/2006 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
2395/420/II/2006 powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
2396/420/II/2006 powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
2397/420/II/2006 Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ROME METIS w Katowicach
2398/420/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu sprzętu komputerowego
2399/420/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego
2400/420/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 338/ZD/2006
2401/420/II/2006 zawarcia aneksu do umowy nr 1019/ZD/2006.
2402/420/II/2006 warcia aneksu do umowy nr 986/ZD/2006.
2403/420/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. J Gasińskiego w Tychach
2404/420/II/2006 ustalenia dla Pani Haliny Krawczyk, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach składników wynagrodzenia
2405/420/II/2006 ustalenia dla Pana Sławomira Sito, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach, składników wynagrodzenia
2406/420/II/2006 ustalenia dla Pani Joanny Brodowicz – Markowicz, dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, składników wynagrodzenia
2407/420/II/2006 ustalenia dla Pana Ryszarda Batyckiego, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej składników wynagrodzenia
2408/420/II/2006 ustalenia dla Pana Włodzimierza Rodaka, dyrektora Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu składników wynagrodzenia
2409/420/II/2006 ustalenia dla Pani Jadwigi Trzetrzelewskiej, dyrektora Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu składników wynagrodzenia
2410/420/II/2006 ustalenia dla Pana Mirosława Rzepki, dyrektora Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej składników wynagrodzenia
2411/420/II/2006 ustalenia dla Pana Marka Sawickiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach, składników wynagrodzenia
2412/420/II/2006 ustalenia dla Pana Jana Pyki, dyrektora Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju składników wynagrodzenia
2413/420/II/2006 ustalenia dla Pana Andrzeja Drybańskiego, dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach składników wynagrodzenia
2414/420/II/2006 ustalenia dla Pana Dariusza Rajczyka, dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu składników wynagrodzenia
2415/420/II/2006 ustalenia dla Pana Henryka Kromołowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie składników wynagrodzenia
2416/420/II/2006 ustalenia dla Pana Henryka Kosza, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu składników wynagrodzenia
2417/420/II/2006 ustalenia dla Pani Anny Rusek, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku składników wynagrodzenia
2418/420/II/2006 ustalenia dla Pana Bohdana Kozaka, dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju składników wynagrodzenia
2419/420/II/2006 ustalenia dla Pana Romana Gnota, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku składników wynagrodzenia
2420/420/II/2006 ustalenia dla Pana Piotra Lewandowskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach składników wynagrodzenia
2421/420/II/2006 ustalenia dla Pani Lidii Kwiecińskiej – Bożek, dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach składników wynagrodzenia
2422/420/II/2006 ustalenia dla Pana Marka Jeremicza, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu składników wynagrodzenia
2423/420/II/2006 ustalenia dla Pana Marka Moszczaka, dyrektora Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim składników wynagrodzenia
2424/420/II/2006 ustalenia dla Pana Michała Ekkerta, dyrektora Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach, składników wynagrodzenia
2425/420/II/2006 ustalenia dla Pani Barbary Magnuszewskiej – Pankiewicz, dyrektora Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie składników wynagrodzenia
2426/420/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały Nr 1708/397/II/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 roku, dokonującej wyboru projektów z listy rezerwowej, który uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.2. – Obszary podlegające restrukturyzacji
2427/420/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713