Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:52:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 417 z dnia 7 listopada 2006

Nr uchwałyW sprawie
2297/417/II/2006 przyjęcia od Gminy Buczkowice darowizny nieruchomości niezbędnych dla przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 z drogami powiatowymi w Buczkowicach
2298/417/II/2006 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości dzierżawionej przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
2299/417/II/2006 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach na likwidację części składowej nieruchomości, przy ul. Powstańców 52/54 w Katowicach
2300/417/II/2006 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.)
2301/417/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy najmu lokali użytkowych na okres 10 lat.
2302/417/II/2006 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Drama – nr1.
2303/417/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
2304/417/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2305/417/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej “REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, umową nr 983/ZD/2005 z dnia 26.07.2005 roku
2306/417/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2307/417/II/2006 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku - Białej
2308/417/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2309/417/II/2006 przyjęcia zmian zasad udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2310/417/II/2006 zmiany uchwały Nr 441/349/II/2006 z dnia 14.03.2006 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006
2311/417/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
2312/417/II/2006 zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
2313/417/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
2314/417/II/2006 zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
2315/417/II/2006 zatwierdzenia płatność na rzecz firmy „INWESTPROJEKT - KATOWICE”, za faktury obejmujące roboty wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”.
2316/417/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2317/417/II/2006 akceptacji decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2318/417/II/2006 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
2319/417/II/2006 Przyznania dotacji inwestycyjnej ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2320/417/II/2006 Przyznania dotacji inwestycyjnej ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713