Czas wygenerowania treści 2020-04-02 09:26:10

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 416 z dnia 3 listopada 2006

Nr uchwałyW sprawie
2279/416/II/2006 zawarcia z Gminą Zabrze umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Skansen Górnictwa Podziemnego „Guido” w Zabrzu.
2280/416/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
2281/416/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2282/416/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 752/ZD/2006
2283/416/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 324/ZD/2006
2284/416/II/2006 zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu
2285/416/II/2006 Powołania Imiennego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011 na terenie Województwa Śląskiego.
2286/416/II/2006 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Mała Wisła – nr 3.
2287/416/II/2006 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu Gminie Istebna
2288/416/II/2006 powierzenia Panu Piotrowi Pachół pełnienie obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
2289/416/II/2006 udzielenia pełnomocnictw Panu Piotrowi Pachół pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
2290/416/II/2006 zmiany treści załącznika nr 3 Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r., dot. nadania numerów drogom powiatowym na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
2291/416/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2292/416/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.
2293/416/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wydatkowania środków finansowych na dokonanie zakupu krzeseł i konsoli
2294/416/II/2006 przyznania nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pani Ewy Fic dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach oraz Panu Stanisławowi Cendrzakowi nauczycielowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.
2295/416/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu na wykonanie prac remontowych w siedzibie ośrodka
2296/416/II/2006 zmiany uchwały nr 478/351/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad ustalania wysokości wynagradzania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713