Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:43:22

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 415 z dnia 31 października 2006

Nr uchwałyW sprawie
2227/415/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 35/KT/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. z Gminą Sośnicowice
2228/415/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2229/415/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2230/415/II/2006 Powołania zespołu ds. kategoryzacji obwodów łowieckich polnych.
2231/415/II/2006 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą otrzymał Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
2232/415/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 80/ZD/2006 z 19.01.2006 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
2233/415/II/2006 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
2234/415/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach
2235/415/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
2236/415/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie
2237/415/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
2238/415/II/2006 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej
2239/415/II/2006 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
2240/415/II/2006 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.
2241/415/II/2006 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
2242/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Pana Zdzisława KaĽnica z odpłatności za wyżywienie córki Aleksandry KaĽnica przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
2243/415/II/2006 częściowego zwolnienia Pani Katarzyny Bulak z odpłatności za wyżywienie córki Angeliki Bulak przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
2244/415/II/2006 częściowego zwolnienia Pani Janiny Jagiełło z odpłatności za wyżywienie syna Tomasza Jagiełło przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
2245/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Pani Renaty Frymel z odpłatności za wyżywienie córki Anny Frymel przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
2246/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Pani Heleny Zuziak z odpłatności za wyżywienie syna Łukasza Zuziak przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
2247/415/II/2006 częściowego zwolnienia Pani Leokadii Rossmann z odpłatności za wyżywienie syna Rafała Rossmann przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
2248/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Pani Gizeli Luka z odpłatności za wyżywienie córki Patrycji Luka przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
2249/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Państwa Edmunda i Elżbiety Koral z odpłatności za wyżywienie syna Grzegorza Koral przebywającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu
2250/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Pani Zofii Dutka z odpłatności za wyżywienie syna Grzegorza Dutka przebywającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie
2251/415/II/2006 częściowego zwolnienia Pana Zenona Habrajskiego z odpłatności za wyżywienie syna Damiana Habrajskiego przebywającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie
2252/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Pana Zbigniewa Adamca z odpłatności za wyżywienie córki Laury Adamiec przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
2253/415/II/2006 całkowitego zwolnienia Pani Małgorzaty Król z odpłatności za wyżywienie syna Jacka Król przebywającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie
2254/415/II/2006 powołania Pana Jacka Owczarka na stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
2255/415/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie Szkoły
2256/415/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
2257/415/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Szczotce dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
2258/415/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Szczotce dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
2259/415/II/2006 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
2260/415/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na zakup sprzętu komputerowego
2261/415/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na zakup oprogramowania bibliotecznego
2262/415/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 73/KT/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. z Gminą Mykanów
2263/415/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 103/KT/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. z Gminą Wyry
2264/415/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2265/415/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2266/415/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2267/415/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2268/415/II/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
2269/415/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 Porozumienia nr 17/KT/2006 z dnia 9 marca 2006r. z Gminą Żywiec
2270/415/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 26/KT/2006 z dnia 27.04.2006r. z Powiatem Częstochowskim i Gminą Mykanów
2271/415/II/2006 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2272/415/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2273/415/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
2274/415/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
2275/415/II/2006 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie inwestycji i remontów oraz podpisania Aneksu nr 2 do Umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2276/415/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo-finansowego dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupów inwestycyjnych na 2006 r.
2277/415/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2278/415/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713