Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:25:20

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 412 z dnia 19 października 2006

Nr uchwałyW sprawie
2143/412/II/2006 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
2144/412/II/2006 powołania dyrektorów Szkół Policealnych Województwa Śląskiego na przewodniczących komisji egzaminacyjnych celem przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2006/2007.
2145/412/II/2006 wyrażenia zgody na zwiększenie w roku szkolnym 2006/2007 o jedną grupę liczby grup słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
2146/412/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
2147/412/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
2148/412/II/2006 postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2149/412/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały Nr 1708/397/II/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 roku, dokonującej wyboru projektów z listy rezerwowej, który uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.2. – Obszary podlegające restrukturyzacji
2150/412/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Pniowieckiego
2151/412/II/2006 przyjęcia od Gminy Mykanów darowizny nieruchomości niezbędej dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 483 z drogami powiatowymi w miejscowości Kokawa””
2152/412/II/2006 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 33 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4 A-B i 6,stanowiących własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnych własności tych lokali
2153/412/II/2006 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku położonym w Bystrej przy ul. Fałata 6, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu
2154/412/II/2006 przystąpienia do wyceny 34 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego
2155/412/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka umowy dzierżawy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
2156/412/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Siewierz
2157/412/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 799/ZD/2005 z 5.07.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2158/412/II/2006 powołania Pani Urszuli Kuc na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2159/412/II/2006 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2160/412/II/2006 Powołanie Pani Sławomiry KuĽmickiej na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
2161/412/II/2006 ustalenia wynagrodzenia dla Pani Sławomiry KuĽmickiej dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
2162/412/II/2006 przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2094/410/II/2006 z dnia 12 paĽdziernika 2006 roku przyjmującej projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2163/412/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2164/412/II/2006 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego przeznaczonej na realizację zadania „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży".
2165/412/II/2006 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 29 czerwca 2006 r. Nr 1258/380111/2006w sprawie przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 1/2006 Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR
2166/412/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego.
2167/412/II/2006 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały własnej nr II/45/21/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
2168/412/II/2006 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały własnej nr II/48/7/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
2169/412/II/2006 przyjęcie projektu autopoprawki do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713