Czas wygenerowania treści 2020-04-09 01:35:15

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 411 z dnia 17 października 2006

Nr uchwałyW sprawie
2107/411/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2108/411/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Zebrzydowice
2109/411/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Zebrzydowice
2110/411/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Zebrzydowice
2111/411/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Zebrzydowice
2112/411/II/2006 zawarcia Aneksu Nr 1/2006 do Porozumienia Nr 28/KT/2006 z Powiatem Żywieckim oraz Gminą Czrenichów dotyczącego utrzymania ul. Spacerowej w Czernichowie
2113/411/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 107/KT/2005 z Gminą Świętochłowice na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn. „Projekt budowlany przyłączenia miejskiego układu drogowego w zachodniej części Świętochłowic z Drogową Trasą Średnicową”
2114/411/II/2006 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz miasta Ustroń, stanowiących własność Województwa Śląskiego.
2115/411/II/2006 zawarcia porozumienia z Gminą Konopiska
2116/411/II/2006 przyjęcia od Gminy Kobiór darowizny nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór”
2117/411/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Konopiska
2118/411/II/2006 Przyznania dotacji inwestycyjnej ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"
2119/411/II/2006 przyznania dotacji inwestycyjnej ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2120/411/II/2006 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zbrosławicach.
2121/411/II/2006 przekazania Wójtowi Gminy Kłomnice opracowania pt. „Program prac urządzeniowo -rolnych dla Gminy Kłomnice".
2122/411/II/2006 przekazania Wójtowi Gminy Kruszyna opracowania pt. „Program prac urządzeniowo -rolnych dla Gminy Kruszyna".
2123/411/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej “REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, umową nr 1362/ZD/2005 z dnia 16.09.2005 roku
2124/411/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 - 2015”.
2125/411/II/2006 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Dąbrowie Górniczej.
2126/411/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Tychach, na rzecz Gminy Miasta Tychy.
2127/411/II/2006 uchylenia Uchwały własnej Nr 756/364/II/2006 z dnia 09.05.2006r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. poprzez likwidację Poradni Rehabilitacyjnej
2128/411/II/2006 ustalenia dla Pana Szczepana Bołdysa, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach składników wynagrodzenia
2129/411/II/2006 uchylenia Uchwały własnej Nr 756/364/II/2006 z dnia 09.05.2006r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. poprzez likwidację Poradni Rehabilitacyjnej
2130/411/II/2006 Udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi WUP w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu oraz Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego – Panu Mieczysławowi Płanecie w związku z zawarciem Porozumienia w sprawie realizacji na terenie województwa działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES;
2131/411/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2132/411/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2133/411/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2134/411/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2135/411/II/2006 dokonania zmiany Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętych Uchwałą nr 217/388/II/2006 z dnia 2 lutego br. w sprawie zaakceptowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2136/411/II/2006 1. Zatwierdzenia zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla zadania pn.: „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006. 2. Zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 650/IW/2006 z zdnia 4 maja 2006 r. dotyczącej udzielenia w roku 2006 dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
2137/411/II/2006 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 649/IW/2006 zawartej w dniu 4 maja 2006 r. z Muzeum Śląskim na realizację w roku 2006 zadania pn.: Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach
2138/411/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady
2139/411/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego dla Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi na 2006 r.
2140/411/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
2141/411/II/2006 Wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na kontynuację członkostwa Województwa Śląskiego w sieci współpracy IQ-Net Phase 3 oraz przyjęcia projektu umowy o kontynuacji członkostwa Województwa Śląskiego w sieci współpracy IQ-Net Phase 3
2142/411/II/2006 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego w materiałach promocyjnych Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713