Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:14:57

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 403 z dnia 19 września 2006

Nr uchwałyW sprawie
1842/403/II/2006 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1843/403/II/2006 zawarcia umowy z Miastem Wodzisław Śląski
1844/403/II/2006 zawarcia Porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski
1845/403/II/2006 zawarcia umowy z Gminą i Miastem Koziegłowy
1846/403/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą i Miastem Koziegłowy
1847/403/II/2006 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania
1848/403/II/2006 powołania Pana Andrzeja Siwca na stanowisko dyrektora Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
1849/403/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Szpitalowi Specjalistycznemu w Zabrzu, umową nr 1071/ZD/2005 z dnia 12.08.2005 roku
1850/403/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku - Białej, umową nr 921/ZD/2005 z dnia 15.07.2005 roku
1851/403/II/2006 zawarcia aneksu do umowy nr 698/ZD/2005z dnia 23.03.2005 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu
1852/403/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 1069/ZD/2005 z 12.08.2005 roku z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach - Zdroju
1853/403/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na wykonanie prac remontowych w siedzibie Biblioteki
1854/403/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na zakup sprzętu komputerowego
1855/403/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wykonanie prac remontowych w siedzibie Ośrodka
1856/403/II/2006 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie w zakresie zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej i nagłośnienia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie” oraz „Zakup zestawu programów graficznych”.
1857/403/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Projektu „Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach” realizowanego przez Instytucję Filmową „Silesia - Film” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
1858/403/II/2006 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 29 czerwca 2006 r. Nr 1258/380/II/2006 w sprawie przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 1/2006 Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR
1859/403/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
1860/403/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1110/376/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1861/403/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1110/376/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1862/403/II/2006 zawarcia umowy nieodpłatnego przeniesienia własności 351.820 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie na rzecz Województwa Śląskiego
1863/403/II/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego w materiałach promocyjnych Komitetu Wyborczego “SLD+SdPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI”
1864/403/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 1708/397/II/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów z listy rezerwowej, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713