Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:55:54

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 402 z dnia 14 września 2006

Nr uchwałyW sprawie
1824/402/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1825/402/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1826/402/II/2006 zmiany uchwały własnej w sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty zgłaszane do realizacji ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1827/402/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach
1828/402/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Mszana w sprawie współpracy przy realizacji prac konserwacyjnych na ciekach: Mszance, Wilchwiańskim i R-7
1829/402/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 (opracowanie z dnia 4.09.2006 r.)
1830/402/II/2006 zmiany treści załącznika nr 31 Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r., dot. nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta Siemianowice Śląskie
1831/402/II/2006 Zawarcia przez Województwo Śląskie trójstronnej "Umowy o współpracy” z Głównym Geodetą Kraju oraz Województwem Małopolskim.
1832/402/II/2006 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Raciborzu.
1833/402/II/2006 wyrażenia zgody na budowę rurociągu na terenie nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 1
1834/402/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasadzie - Chorab dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Czeladzi
1835/402/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Barteckiej - Straszny dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku Białej
1836/402/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Mirukowi - Mirskiemu - dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
1837/402/II/2006 obniżenia Panu Krzysztofowi Waloszczyk opłaty za naukę w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
1838/402/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi.
1839/402/II/2006 zawarcia z Miastem Zabrze umowy w sprawie udzielenia w 2006r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 591.000 zł.
1840/402/II/2006 zatwierdzenia honorarium w wysokości 1 500 zł dla Pana Mirosława Jacka Błaszczyka zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Filharmonii Śląskiej w Katowicach za dyrygowaniem koncertem w Filharmonii Śląskiej w dniu 22 września 2006 r.
1841/402/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącej nieodpłatnego przekazania mienia Skarbu Państwa w postaci 351.820 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713