Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:23:07

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 399 z dnia 5 września 2006

Nr uchwałyW sprawie
1737/399/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 1517/389/II/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1738/399/II/2006 przyjęcia Zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom i zastępcom dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie
1739/399/II/2006 ustalenia wysokości honorariów dla dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie za cykliczne prace o charakterze twórczym wykonywane w macierzystej instytucji.
1740/399/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Gabrieli Homie dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Goczałkowicach - Zdroju
1741/399/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu
1742/399/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddziałów Szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
1743/399/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 64/ZD/2006 z 24.01.2006 roku z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce
1744/399/II/2006 zawarcia aneksu nr 3 do umowy pożyczki nr 15/ZD/2005 z 26.01.2005 roku z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce
1745/399/II/2006 zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
1746/399/II/2006 Śląskiego Forum Abstynenckiego na temat „TrzeĽwość młodzieży - nasz cel i obowiązek"
1747/399/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Markowi Moszczakowi dyrektorowi Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Żywieckim.
1748/399/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Andrzejowi Siwcowi dyrektorowi Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
1749/399/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Ryszardowi Bosowskiemu dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
1750/399/II/2006 przyznania nagrody rocznej Panu Tadeuszowi Urbanowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
1751/399/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Pani Joannie Brodowicz – Markowicz dyrektorowi Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
1752/399/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Jerzemu Kasprzakowi dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1753/399/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Sławomirowi Sito dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.
1754/399/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 74/KT/2006 z dnia 27.06.2006 r. z Gminą Mstów
1755/399/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zielińskiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
1756/399/II/2006 pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1757/399/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1758/399/II/2006 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie inwestycji i remontów oraz podpisania Aneksu nr 1 do Umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
1759/399/II/2006 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
1760/399/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
1761/399/II/2006 powierzenia Panu Cezaremu Błaszczykowi Pełnienia Obowiązków Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
1762/399/II/2006 Uchylenia Uchwały nr 1490/388/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.07.2006r oraz Uchwały nr 1491/388/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.07.2006r.
1763/399/II/2006 Zwołania przez przedstawiciela Województwa Śląskiego posiedzenia Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S. A.
1764/399/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącej objęcia przez Województwo Śląskie 700 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach za kwotę 700 000 zł


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713