Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:41:47

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 397 z dnia 29 sierpnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
1705/397/II/2006 odwołania Pana Romana Miruka-Mirskiego ze stanowiska dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
1706/397/II/2006 powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
1707/397/II/2006 zawarcia umowy z Urzędem Statystycznym w Katowicach dotyczącej opracowania danych statystycznych w ramach projektu własnego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR
1708/397/II/2006 wyboru projektów z listy rezerwowej, który uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.2. – Obszary podlegające restrukturyzacji
1709/397/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 2890/325/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
1710/397/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 847/259/II/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 1.2. Infrastruktura Ochrony Środowiska.
1711/397/II/2006 wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2006 r. (sygn. akt I SA/Gl 579/06)
1712/397/II/2006 aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
1713/397/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 39/KT/2005 (OR.I.222/268/05) z dnia 1 lipca 2005 r. z Gminą Pawłowice
1714/397/II/2006 zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem „Linea-Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabłociu przy ul. Skotnica 2, 43-246 Strumień realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
1715/397/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci środków finansowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1716/397/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1717/397/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1718/397/II/2006 Udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy – Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi w zakresie wykonywania czynności związanych z realizacją projektu „Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku pracy w regionie Beskidów” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka, w szczególności do: zawarcia umowy z Instytucją Pośredniczącą (Wojewoda Śląski), kontroli realizacji umów i prawidłowości wykorzystania środków.
1719/397/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1720/397/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1721/397/II/2006 rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
1722/397/II/2006 przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
1723/397/II/2006 1. Ponownego wszczęcia procedury związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego wraz z przebudową - modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia. 2. Wyrażenia zgody na powołanie przez inwestora zastępczego - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach Komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
1724/397/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Zbigniewowi Swobodzie dyrektorowi Szpitala Nr 2 im. K. Zahorskiego w Sosnowcu
1725/397/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im “Św. Barbary” w Sosnowcu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713