Czas wygenerowania treści 2020-04-09 04:08:39

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 395 z dnia 22 sierpnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
1651/395/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/318 / II/ 2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1652/395/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 1518/389/II/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska
1653/395/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1654/395/II/2006 Podpisania Aneksu nr 2 do Porozumienia Ramowego zawartego dnia 14 paĽdziernika 2002 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
1655/395/II/2006 powołania i nawiązania stosunku pracy z Panem Markiem Szczerbowskim na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
1656/395/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
1657/395/II/2006 wyrażenia zgody Górnośląskiemu Towarzystwu Lotniczemu S.A. na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości lotniska w Pyrzowicach oraz ich usunięcie
1658/395/II/2006 zmiana uchwały własnej nr 1132/377/11/2006 z dnia 20.06.2006r. w sprawie zaopiniowania udzielenia dofinansowań dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
1659/395/II/2006 zawarcia umowy użyczenia „1055” z Vattenfall Distribution Poland GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, dotyczącej użyczenia elementów sieci elektroenergetycznej wykonanej w ramach budowy DTŚ na terenie miasta Katowice.
1660/395/II/2006 zawarcia umowy użyczenia „1056” z Vattenfall Distribution Poland GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, dotyczącej użyczenia elementów sieci elektroenergetycznej wykonanej w ramach budowy DTŚ na terenie miasta Katowice.
1661/395/II/2006 zawarcia umowy użyczenia „1668” z Vattenfall Distribution Poland GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, dotyczącej użyczenia elementów sieci elektroenergetycznej wykonanej w ramach budowy DTŚ na terenie miasta Katowice.
1662/395/II/2006 zawarcia umowy użyczenia „2174” z Vattenfall Distribution Poland GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, dotyczącej użyczenia elementów sieci elektroenergetycznej wykonanej w ramach budowy DTŚ na terenie miasta Katowice.
1663/395/II/2006 zawarcia umowy sprzedaży „2386” z Vattenfall Distribution Poland GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, dotyczącej sprzedaży elementów sieci i urządzeń przyłącza znajdującego się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 1 dz. 40/22 wykonanych w ramach budowy DTŚ na terenie miasta Katowice.
1664/395/II/2006 wystąpienia do Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S A w Katowicach o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713