Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:59:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 392 z dnia 8 sierpnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
1573/392/II/2006 przyjęcia „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok”.
1574/392/II/2006 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1575/392/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1576/392/II/2006 zmiany uchwały nr 344/345/II/2006
1577/392/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 1101/375/II/2006 z dnia 8.06.2006 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1578/392/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
1579/392/II/2006 przyjęcia ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
1580/392/II/2006 odwołanie upoważnień nr 2/2005, 23/2006 i 29/2006 Drogowej Trasy Średnicowej S. A.
1581/392/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Drogowej Trasie Średnicowej S. A. w Katowicach do reprezentowania Województwa Śląskiego w zakresie realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice
1582/392/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Drogowej Trasie Średnicowej S. A. w Katowicach do reprezentowania Województwa Śląskiego w zakresie przygotowania inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice
1583/392/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Drogowej Trasie Średnicowej S. A. w Katowicach do reprezentowania Województwa Śląskiego w zakresie egzekwowania warunków umownych inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice
1584/392/II/2006 przyznania nagrody rocznej Panu Piotrowi Wciśle Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach za okres 2005 r.
1585/392/II/2006 przyznania nagrody rocznej Panu Tadeuszowi Tarankowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za okres 2005 r.
1586/392/II/2006 przyznania nagrody rocznej Panu Tadeuszowi Kusiowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej za okres 2005 r.
1587/392/II/2006 przystąpienia do wyceny 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Zawierciu przy ul. Jaskrowej 6, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1588/392/II/2006 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 3 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Zawierciu przy ul. Jaskrowej 6, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1589/392/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi
1590/392/II/2006 zatwierdzenia wykazu zadań wybranych do realizacji w roku 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
1591/392/II/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Siemianowicach Śląskich
1592/392/II/2006 Zmiany uchwały nr 1110 / 376 / II / 2006Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1593/392/II/2006 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1594/392/II/2006 powołania Pana Jerzego Kasprzaka na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
1595/392/II/2006 ustalenia wynagrodzenia dla Pana Jerzego Kasprzaka dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
1596/392/II/2006 powołania Pana Janusza Adamkiewicza na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie.
1597/392/II/2006 ustalenia dla Pana Janusza Adamkiewicza, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie składników wynagrodzenia
1598/392/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713