Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:15:16

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 391 z dnia 3 sierpnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
1546/391/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącej objęcia przez Województwo Śląskie 500.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie za kwotę 5.000.000 zł
1547/391/II/2006 przyjęcia „Regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, stanowiących własność Województwa Śląskiego”
1548/391/II/2006 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej.
1549/391/II/2006 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej.
1550/391/II/2006 użyczenia Powiatowi Raciborskiemu części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu.
1551/391/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zielińskiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
1552/391/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Rudziniec w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację zadania p.n. „Konserwacja cieku wodnego Bojszówka”
1553/391/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Gierałtowice w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Ornontowickiego
1554/391/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Czerwionka - Leszczyny
1555/391/II/2006 zawarcia Porozumienia z Miastem Ustroń
1556/391/II/2006 uzgodnienia zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Daszyńskiego – od ulicy Wieczorka do ulicy Styczyńskiego w Gliwicach
1557/391/II/2006 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim.
1558/391/II/2006 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
1559/391/II/2006 całkowitego zwolnienia Pani Izabeli Wałek z odpłatności za wyżywienie córki Katarzyny Wałek przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
1560/391/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1561/391/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
1562/391/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
1563/391/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
1564/391/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
1565/391/II/2006 udzielenia zgody wicedyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na wykonanie prac remontowych w siedzibie Biblioteki
1566/391/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 5.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1567/391/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1568/391/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1569/391/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1570/391/II/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1571/391/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/318/II/2005 Zarządu Województwa śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1572/391/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2006 dla Instytucji Filmowej ,,Silesia – Film“ w Katowicach w zakresie inwestycji oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713