Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:04:06

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 390 z dnia 1 sierpnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
1525/390/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 1240/379/II/2006 z dnia 27.06.2006 r.
1526/390/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wilamowice
1527/390/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Bobrowniki
1528/390/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod inwestycję „Przebudowa skrzyżowania DW 483 z drogami powiatowymi w miejscowości Kokawa”
1529/390/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą WoĽniki
1530/390/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
1531/390/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach i Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
1532/390/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce
1533/390/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddziałów szpitalnych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
1534/390/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
1535/390/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Centrum Psychiatrii w Katowicach
1536/390/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach
1537/390/II/2006 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
1538/390/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1539/390/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1540/390/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1541/390/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1542/390/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1543/390/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1544/390/II/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1545/390/II/2006 zaakceptowania Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713