Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:57:46

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 386 z dnia 18 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1406/386/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1407/386/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1408/386/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej na wykonanie prac remontowych w siedzibie Kolegium
1409/386/II/2006 pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1410/386/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1411/386/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1412/386/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1413/386/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1414/386/II/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1415/386/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 255.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1416/386/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 281.714zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1417/386/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 30.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1418/386/II/2006 zmiany wykazu czynności geodezyjnych do wykonania w roku 2006 oraz zaakceptowania spisu czynności geodezyjnych do wykonania w II półroczu 2006 r. przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
1419/386/II/2006 zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Powstańców Śląskich w Przyszowicach – droga powiatowa Nr S 2919 (14114)
1420/386/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 1270/380/II/2006 z dnia 29.06 2006 r.
1421/386/II/2006 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1422/386/II/2006 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713