Czas wygenerowania treści 2020-04-09 01:38:36

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 385 z dnia 18 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1360/385/II/2006 Dokonania przez Zarząd wyboru projektów z listy rezerwowej, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania SPO ROL 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego)
1361/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Książnicy w Katowicach
1362/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach
1363/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. technicznych w Katowicach
1364/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. bibliotek samorządowych w Katowicach
1365/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej
1366/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Muzeum w Bielsku-Białej.
1367/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora Muzeum w Bielsku-Białej.
1368/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie
1369/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1370/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1371/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
1372/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Opery Śląskiej w Bytomiu.
1373/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
1374/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
1375/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora – dyrektorowi artystycznemu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
1376/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.
1377/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora – dyrektorowi artystycznemu Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.
1378/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi naczelnemu i artystycznemu Teatru Rozrywki w Chorzowie.
1379/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie.
1380/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
1381/385/II/2006 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 zastępcy dyrektora – dyrektorowi artystycznemu Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
1382/385/II/2006 ustalenia dla Pana Krzysztofa Czumy, dyrektora Centrum Psychiatrii w Katowicach składników wynagrodzenia
1383/385/II/2006 ustalenia dla Pana Henryka Kromołowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie składników wynagrodzenia
1384/385/II/2006 ustalenia dla Pani Haliny Krawczyk, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach składników wynagrodzenia
1385/385/II/2006 ustalenia dla Pana Jana Pyki, dyrektora Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju składników wynagrodzenia
1386/385/II/2006 ustalenia dla Pana Piotra Lewandowskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach składników wynagrodzenia
1387/385/II/2006 ustalenia dla Pana Bogusława Chromika, dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu składników wynagrodzenia
1388/385/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie poprzez zakończenie działalności Poradni dla osób pokąsanych
1389/385/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych
1390/385/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddziałów Szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych
1391/385/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddziałów Centrum na wykonywanie zadań dydaktycznych
1392/385/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1393/385/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1394/385/II/2006 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w terminie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2006 roku
1395/385/II/2006 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 3 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej 28, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1396/385/II/2006 przystąpienia do wyceny 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej 28 stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1397/385/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Ogrodzieniec
1398/385/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Umowy nr 848/KT/2006 z dnia 30 maja 2006 r. z Miastem Racibórz
1399/385/II/2006 Udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu oraz Wicedyrektorowi WUP ds. Rynku Pracy – Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi i Wicedyrektorowi WUP ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego – Panu Mieczysławowi Płanecie, w związku z przystąpieniem do realizacji 4 projektów wymian i staży w ramach Programu „Leonardo da Vinci”.
1400/385/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1401/385/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
1402/385/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1403/385/II/2006 przyjęcia regulaminów konkursów na stanowisko dyrektora: 1) Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, 2) Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach, 3) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, 4) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
1404/385/II/2006 ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Śląskie.
1405/385/II/2006 wyrażenia zgody na przewłaszczenie środków trwałych przez Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713