Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:51:08

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 380 z dnia 29 czerwca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1243/380/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1244/380/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1245/380/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku (dla ofert złożonych od 18 lutego, do 28 kwietnia 2006 roku)
1246/380/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1247/380/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1248/380/II/2006 wyrażenia zgody na odpłatne zbycie środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1249/380/II/2006 powołania składu osobowego Komisji Konkursu na wybór najlepszego cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010
1250/380/II/2006 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przez Obwód Lecznictwa Kolejowego S.p.z.o.z. w Bielsku- Białej
1251/380/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w przedmiocie udzielenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej, na rzecz Miasta Bieruń.
1252/380/II/2006 dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Zabrzu, będącej we władaniu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4843/33, 587/15 i 299/15.
1253/380/II/2006 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
1254/380/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej i nagłośnienia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie”
1255/380/II/2006 przyjęcia darowizny nieruchomości położonych na terenie miasta Żywiec stanowiących własność Skarbu Państwa
1256/380/II/2006 Dokonania zmiany Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla działań 2.3 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętych Uchwałą nr 217/388/II/2006 z dnia 2 lutego br. w sprawie zaakceptowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
1257/380/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 723/351/II/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniającej uchwałę 481/351/II/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
1258/380/II/2006 Przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 1/2006 Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR
1259/380/II/2006 przyjęcia listy rezerwowej projektów rekomendowanych przez Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.5 ZPORR – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
1260/380/II/2006 Przyznania dotacji inwestycyjnych w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” w ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1261/380/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
1262/380/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1263/380/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1264/380/II/2006 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach II kwartału 2006 roku oraz ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach III kwartału 2006 roku.
1265/380/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
1266/380/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
1267/380/II/2006 odwołania dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju
1268/380/II/2006 powołania Pana Bohdana Kozaka na stanowisko dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju
1269/380/II/2006 ustalenia dla Pana Bohdana Kozaka, dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju składników wynagrodzenia
1270/380/II/2006 powierzenia koordynacji i nadzoru nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Wydziałowi Inwestycji


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713