Czas wygenerowania treści 2020-04-09 04:04:36

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 379 z dnia 27 czerwca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1176/379/II/2006 wyrażenia zgody na odpłatne zbycie środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. J Gasińskiego w Tychach
1177/379/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im prof. J. Gasińskiego w Tychach
1200/379/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach na wykonanie prac remontowych w siedzibie szkoły
1201/379/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki i w Ośrodku Szkoleniowym w Złotym Potoku
1202/379/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na wykonanie prac remontowych w siedzibie szkoły
1203/379/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
1204/379/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na wykonanie prac remontowych w siedzibie szkoły
1205/379/II/2006 zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim
1206/379/II/2006 zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim
1207/379/II/2006 wyrażenia zgody na poddzierżawienie przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” części hotelowo-gastronomicznej nieruchomości
1208/379/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w sprawie wynajmu oraz zabudowy sal w celu zorganizowania XV Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim.
1209/379/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach w dniu 28 czerwca 2006 roku
1210/379/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A.w dniu 30 czerwca 2006 roku
1211/379/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1212/379/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2/06 do Porozumienia nr IN/8/06 (9/KT/2006) z dnia 02.03.2006 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2006 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Katowice.
1213/379/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1908/KT/2005 z 03.11.2005 r. z Miastem Rybnik dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1214/379/II/2006 zatwierdzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie „Koncepcji programowo-planistycznej systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wybranym wykonawcą
1215/379/II/2006 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1216/379/II/2006 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1217/379/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1218/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Imielin
1219/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Wielowieś
1220/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Wodzisław Śląski
1221/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszów
1222/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Sośnicowice
1223/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Kobiór
1224/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice
1225/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszczyna
1226/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów
1227/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Gierałtowice
1228/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszów
1229/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Mstów
1230/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Kozieglowy
1231/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Mykanów
1232/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Istebna
1233/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Orzesze
1234/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Orzesze
1235/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Psary
1236/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Kłobuck
1237/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Istebna
1238/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Zebrzydowice
1239/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Zebrzydowice
1240/379/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Wyry
1241/379/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2 do umowy Nr Z/2.24/I/1.3.1/147/04/U/16/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a Województwem Śląskim o dofinansowanie „Projektu Inwestycyjnego budowy Sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
1242/379/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713