Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:33:33

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 378 z dnia 22 czerwca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1149/378/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1150/378/II/2006 zmiany uchwały Nr 611/357/II/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r., dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.
1151/378/II/2006 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
1152/378/II/2006 Zmiany Uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004r. Nr 2021/199/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań
1153/378/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1154/378/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1155/378/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A. w Katowicach w dniu 26.czerwca 2006 roku
1156/378/II/2006 Przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na rok 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1157/378/II/2006 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pn. Publikacja kolumn ekologicznych na łamach kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska” w ramach konkursu Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media.
1158/378/II/2006 przyjęcia projektu Aneksu do Programu małej retencji dla województwa śląskiego
1159/378/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 617/357/II/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 roku dotyczącej przyjęcia planu robót remontowych w roku 2006 na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości
1160/378/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 18/KT/2006 z dnia 9 marca 2006 r. z Gminą Gierałtowice
1161/378/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
1162/378/II/2006 zawarcia Aneksu nr 3 nr do Porozumienia nr 47/KT/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. z Gminą Zebrzydowice
1163/378/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 44/KT/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. z Gminą Konopiska
1164/378/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
1165/378/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1166/378/II/2006 zawarcia Aneksu nr 5 do Umowy dotacji dla zadania pn.: ,,Budowa kolektora ściekowego od komory k188 do ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim”, realizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
1167/378/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2005 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1168/378/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2005 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1169/378/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2005 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej.
1170/378/II/2006 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2005 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej.
1171/378/II/2006 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2005 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1172/378/II/2006 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2005 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1173/378/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713