Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:15:51

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 377 z dnia 20 czerwca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1127/377/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej poprzez utworzenie Poradni Diabetologii Dziecięcej
1128/377/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poprzez utworzenie Poradni Chorób Wewnętrznych
1129/377/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
1130/377/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
1131/377/II/2006 zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego Nr 692/36/II/2006 z 24.04.2006 r. w sprawie powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2006r
1132/377/II/2006 zaopiniowania udzielenia dofinansowań dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
1133/377/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej darowizny nieruchomości w Ustroniu, których właścicielem jest Województwo Śląskie
1134/377/II/2006 wyrażenia zgody na zapłatę przez Województwo Śląskie odszkodowania za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.
1135/377/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1136/377/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, w wysokości 59 027,00 zł
1137/377/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr II/45/13/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1138/377/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr II/45/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
1139/377/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr II/45/15/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji kierunku kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
1140/377/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
1141/377/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
1142/377/II/2006 zawarcia Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2006 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Gliwice.
1143/377/II/2006 zawarcia Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2006 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Zabrze.
1144/377/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.
1145/377/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Rudnik
1146/377/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie opracowania pt. „Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 - 2015”.
1147/377/II/2006 zawarcia porozumienia z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
1148/377/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1/2006 Porozumienia nr 7/KT/2006 z dnia 14.02.2006 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2006 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713