Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:30:20

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 372 z dnia 1 czerwca 2006

Nr uchwałyW sprawie
969/372/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
970/372/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
971/372/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/318/II/2005 Zarządu Województwa śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006)
972/372/II/2006 organizacji podróży studyjnej dla touroperatorów i dziennikarzy z Departamentu Bas Rhin (Francja) oraz z Belgii
973/372/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane w okresie 01.08.2006 roku do 15.12 2006 roku.
974/372/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych byłego Szpitala Kolejowego przy ul. Odrodzenia 9 w Sosnowcu.
975/372/II/2006 odmowy przekazania Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku- Białej środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości „ Stalownika"
976/372/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie pozbawienia ulic: Wyspiańskiego, Styczyńskiego i odcinka ulicy Daszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
977/372/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia ulicy Słowackiego (od ul. Nowy Świat do ul. Ciupków) oraz odcinka ulicy Jagiellońskiej (od ul. Częstochowskiej do ul. Dworcowej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
978/372/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej (od ul. Strzody do ul. Kłodnickiej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
979/372/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie pozbawienia ulicy J. Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat (od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
980/372/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
981/372/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
982/372/II/2006 zawarcia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
983/372/II/2006 zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy dotacji w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą Organizacja III edycji Wojewódzkiego Konkursu pt.: „Program ekozespołów w mojej placówce”
984/372/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach na kwotę 600 000, 00 zł.
985/372/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Centrum Pediatrii “Kubalonka” w Istebnej
986/372/II/2006 ustalenia dla Pana Dariusza Rajczyka, dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu składników wynagrodzenia
987/372/II/2006 ustalenia dla Pana Marka Sawickiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach, składników wynagrodzenia
988/372/II/2006 ustalenia dla Pana Boguslawa Zagrodnika, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku składników wynagrodzenia
989/372/II/2006 ustalenia dla Pani Grażyny Osińskiej, dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice składników wynagrodzenia
990/372/II/2006 ustalenia dla Pani Jadwigi Trzetrzelewskiej, dyrektora Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu składników wynagrodzenia
991/372/II/2006 ustalenia dla Pani Joanny Niestrój – Ostrowskiej, dyrektora Szpitala Chorób Płuc i GruĽlicy im. św. Józefa w Pilchowicach składników wynagrodzenia
992/372/II/2006 ustalenia dla Pana Zbigniewa Swobody dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu składników wynagrodzenia
993/372/II/2006 ustalenia dla Pana Ryszarda Batyckiego, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej składników wynagrodzenia
994/372/II/2006 ustalenia dla Pana Janusza Binkiewicza, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu składników wynagrodzenia
995/372/II/2006 ustalenia dla Pana Andrzeja Drybańskiego, dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach składników wynagrodzenia
996/372/II/2006 ustalenia dla Pani Ewy Eder, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku - Białej składników wynagrodzenia
997/372/II/2006 ustalenia dla Pana Romana Gnota, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku składników wynagrodzenia
998/372/II/2006 ustalenia dla Pana Marka Grzyba, dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach składników wynagrodzenia
999/372/II/2006 ustalenia dla Pana Marka Jeremicza, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu składników wynagrodzenia
1000/372/II/2006 ustalenia dla Pana Jerzego Kasprzaka, pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju składników wynagrodzenia
1001/372/II/2006 ustalenia dla Pana Bogdana Koczego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich składników wynagrodzenia
1002/372/II/2006 ustalenia dla Pana Henryka Kosza, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu składników wynagrodzenia
1003/372/II/2006 ustalenia dla Pani Urszuli Kuc, dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej, składników wynagrodzenia
1004/372/II/2006 ustalenia dla Pani Lidii Kwiecińskiej – Bożek, dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach składników wynagrodzenia
1005/372/II/2006 ustalenia dla Pani Małgorzaty Lemańskiej, dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie składników miesięcznego wynagrodzenia
1006/372/II/2006 ustalenia dla Pani Barbary Magnuszewskiej – Pankiewicz, dyrektora Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie składników wynagrodzenia
1007/372/II/2006 ustalenia dla Pani Beaty Matyszkiewicz, pełniącej obowiązki dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju składników wynagrodzenia
1008/372/II/2006 ustalenia dla Pana Mariusza Nowaka, dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich składników wynagrodzenia
1009/372/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w przedmiocie udzielenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, zamiany nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Pszczynie przy ul. Antesa, na nieruchomość Powiatu Pszczyńskiego.
1010/372/II/2006 przyjęcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie trudnej sytuacji finansowej śląskiego garnizonu Policji


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713