Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:04:45

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 371 z dnia 30 maja 2006

Nr uchwałyW sprawie
933/371/II/2006 porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S A w Katowicach
934/371/II/2006 porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S A w Katowicach
935/371/II/2006 przyjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok.
936/371/II/2006 dokonania zmiany Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętych Uchwałą nr 217/388/II/2006 z dnia 2 lutego br. w sprawie zaakceptowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
937/371/II/2006 dokonania zmiany Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006 dla Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętego Uchwałą nr 217/388/II/2006 z dnia 2 lutego br. w sprawie zaakceptowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
938/371/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
939/371/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Chorób Wewnętrznych - “Hutniczy” w Częstochowie
940/371/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
941/371/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
942/371/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
943/371/II/2006 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
944/371/II/2006 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
945/371/II/2006 zatwierdzenia honorarium dla Pana Tadeusza Serafina dyrektora naczelnego i artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu za opracowanie muzyczne i przygotowanie premiery opery pt. „Carmen” Georgesa Bizeta w Operze Śląskiej w Bytomiu.
946/371/II/2006 przyjęcia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
947/371/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla IV-go Przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” opracowanego w poziomie cen IV kwartału 2005 r.
948/371/II/2006 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach zakresie zadań inwestycyjnych w kwocie 340.200.00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
949/371/II/2006 zawarcia Porozumienia z Miastem Katowice na współfinansowanie w roku 2006 zadania p.n.: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza etap Modernizacja węzła drogowego Al. RoĽdzieńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna w Katowicach, II etap, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
950/371/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów
951/371/II/2006 zawarcia aneksu nr 2 do Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie współpracy w przygotowaniu do realizacji Obwodnicy miejscowości Pawłowice
952/371/II/2006 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
953/371/II/2006 wyrażenie zgody na zakup dla potrzeb Zarządu dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych
958/371/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
959/371/II/2006 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach.
960/371/II/2006 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
961/371/II/2006 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Gmin: Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice-Zdrój
962/371/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 2385/306/II/2005 z dnia 20.10.2005 r. w przedmiocie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bystrej.
963/371/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, na rzecz Gminy Wilkowice.
964/371/II/2006 nie wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach oraz wykonanie nawierzchni wydzielonych miejsc parkingowych
965/371/II/2006 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
966/371/II/2006 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
967/371/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.
968/371/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Ziętka


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713