Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:35:02

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 370 z dnia 25 maja 2006

Nr uchwałyW sprawie
899/370/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
900/370/II/2006 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będących we władaniu Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
901/370/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
902/370/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego
903/370/II/2006 Dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 1.4 Rozwój turystyki i kultury.
904/370/II/2006 zmiany uchwały Nr 584/355/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.04.2006 roku, dokonującej zmiany uchwały Nr 367/345/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2006 r, dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
905/370/II/2006 maksymalnych stawek opłat za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne w zakładach kształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007
906/370/II/2006 rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju, Panią Bożenną Kubalą
907/370/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Centrum Psychiatrii w Katowicach
908/370/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach
909/370/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
910/370/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
911/370/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
912/370/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
913/370/II/2006 rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości oraz upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości płożonej w Częstochowie ul. Bór nr 61.
914/370/II/2006 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 22 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 2 D-E i 2 F,stanowiących własność Województwa Śląskiego
915/370/II/2006 przystąpienia do wyceny 22 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 2 D-E i 2 F, stanowiących własność Województwa Śląskiego
916/370/II/2006 w sprawie Zawarcia umów dotyczących refundacji zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
917/370/II/2006 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2006 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
918/370/II/2006 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
919/370/II/2006 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2006 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
920/370/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
921/370/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
922/370/II/2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
923/370/II/2006 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą otrzymał Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kamieńcu Zbrosławicach
924/370/II/2006 zatwierdzenia Skorygowanego programu rzeczowo-finansowego dla Teatru Śląskiego w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych na 2006 r.
925/370/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych na 2006r.
926/370/II/2006 zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim
927/370/II/2006 zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5im. św. Barbary w Sosnowcu
928/370/II/2006 zawarcia umowy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
929/370/II/2006 zawarcia umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
930/370/II/2006 zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
931/370/II/2006 zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
932/370/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713