Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:10:16

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 369 z dnia 23 maja 2006

Nr uchwałyW sprawie
885/369/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Bonczkowi dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
886/369/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
887/369/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Mitkiewiczowi dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
888/369/II/2006 przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla Pani Haliny Misiewicz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
889/369/II/2006 w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i przyjęcia regulaminu konkursu.
890/369/II/2006 Odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Tomaszowi Stemplewskiemu Uchwałą Zarządu Wojewwództwa Ślaskiego Nr 381/346/II/2006 z dnia 3.03.2006 i udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Szczerbowskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu “Stadion Śląski” w Chorzowie.
891/369/II/2006 umorzenia Panu Jerzemu Paruselowi - Dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach spłaty kwoty nienależnie pobranej premii w wysokości 4 484,47 zł z należnymi odsetkami w wysokości 311,59 zł.
892/369/II/2006 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
893/369/II/2006 zaopiniowania Planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 z funduszu zapasowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
894/369/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice
895/369/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
896/369/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.
897/369/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały Nr 2407/212/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2004r w zakresie Poddziałania 1.3.1 ZPORR - Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
898/369/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1/2006 do Porozumienia nr 432/KT/2004 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie realizacji Projektu Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713