Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:36:00

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 367 z dnia 16 maja 2006

Nr uchwałyW sprawie
815/367/II/2006 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 3 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Zawierciu przy ul. Jaskrowej 6, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
816/367/II/2006 przystąpienia do wyceny 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Zawierciu przy ul. Jaskrowej 6, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
817/367/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, na rzecz Gminy Istebna.
818/367/II/2006 przystąpienia do wyceny oraz sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zbrosławicach
819/367/II/2006 darowizny 0,091875 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Częstochowie na rzecz Gminy Miasto Częstochowa
820/367/II/2006 oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej
821/367/II/2006 zatwierdzenia uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia Aneksu nr 3/2006 do Umowy Nr 1824/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Powiatem Bielskim dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
822/367/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
823/367/II/2006 przyjęcia ogólnej koncepcji funkcjonowania „Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” zaprezentowanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach „Projektu doradczo-szkoleniowego dla GARR S.A. przy utworzeniu Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora przy GARR S.A.”.
825/367/II/2006 odmowy wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej
826/367/II/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Gliwicach
827/367/II/2006 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Samorządu Województwa Śląskiego dotyczącejdokonania uzgodnień z Sejmikiem Województwa Małopolskiego odnośnie obwodów łowieckich województwa małopolskiego.
828/367/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poprzez utworzenie Poradni Chirurgii Ogólnej
829/367/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu
830/367/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
831/367/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice w Kamieńcu
832/367/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
833/367/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
834/367/II/2006 zmiany uchwały nr 2290/303/II/2005 z dnia 11 paĽdziernika 2005 roku dotyczącą powołania dyrektorów Szkół Policealnych Województwa Śląskiego na przewodniczących komisji egzaminacyjnych celem przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2005/2006.
835/367/II/2006 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach.
836/367/II/2006 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu.
837/367/II/2006 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach.
838/367/II/2006 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Mikołowie.
839/367/II/2006 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu.
840/367/II/2006 Dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
841/367/II/2006 Zmiany uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004r. Nr 2021/199/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości , 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań
842/367/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany Uchwały nr 165/336/II/2006 z dn. 26.01.2006r. w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
843/367/II/2006 Zmiany uchwały własnej z dn. 20 stycznia 2005r. Nr 97/222/II/2005 dotyczącej przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na rok 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z póĽniejszymi zmianami
844/367/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
845/367/II/2006 uzyskania akceptacji protokołu przeprowadzonego drugiego etapu naboru na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu ,,Stadion Śląski” w Chorzowie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713