Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:07:01

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 359 z dnia 18 kwietnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
645/359/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
646/359/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
647/359/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
648/359/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej
649/359/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej
650/359/II/2006 wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dyrektorów i zastępców dyrektorów wojewódzkich samorządowych instytucji kultury
651/359/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa w 2006 roku w systemie całorocznym (dla ofert złożonych do dnia 17 lutego 2006 roku)
652/359/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
653/359/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
654/359/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
655/359/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
656/359/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
657/359/II/2006 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 342/345/II/2006
658/359/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
659/359/II/2006 zatwierdzenia honorarium dla Pana Henryka Baranowskiego zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach za przekład sztuki i inscenizację spektaklu „Makbet” Williama Szekspira
660/359/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
661/359/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięcia zgłoszonego do otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, odbywającego się w Polsce w Województwie Śląskim w sierpniu 2006 roku
662/359/II/2006 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej poparcia dla kandydatury Polski i Ukrainy do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, które mają sie odbywać między innymi w Chorzowie jako jednym z miast gospodarzy.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713