Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:55:14

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 357 z dnia 11 kwietnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
598/357/II/2006 wyrażenia zgody na udział Województwa Śląskiego w Targach PROVADA 2006 w Amsterdamie.
599/357/II/2006 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok.
600/357/II/2006 podpisania Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, dotyczącego przekazania dotacji celowej w kwocie 116 tyś. zł na przystosowanie wejścia do Komendy Wojewódzkiej Policji i na utworzenie strefy administracyjnej przyjaznej dla obywatela
601/357/II/2006 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, odbywającego się w sierpniu 2006 w Województwie Śląskim.
602/357/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
603/357/II/2006 ustalenia dla Pana Andrzeja Siwca, dyrektora Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II – Szpital w Sosnowcu, składników wynagrodzenia
604/357/II/2006 ustalenia dla Pana Michała Ekkerta, dyrektora Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach, składników wynagrodzenia
605/357/II/2006 ustalenia dla Pani Anny Rusek, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku składników wynagrodzenia
606/357/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
607/357/II/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
608/357/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu poprzez utworzenie, w jego strukturach, Oddziału Rehabilitacyjnego, Pododdziału Udarowego w ramach Oddziału Neurologicznego oraz rozszerzenie działalności Oddziału Wewnętrznego III i zmianę jego nazwy na Oddział Wewnętrzny III i Pulmonologii.
609/357/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
610/357/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
611/357/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji
612/357/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
613/357/II/2006 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu
614/357/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie umowy dzierżawy pomieszczeń na czas nieoznaczony.
615/357/II/2006 przystąpienia do wyceny oraz sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeleniej Górze
616/357/II/2006 przystąpienia do wyceny oraz sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Dąbrowie Górniczej
617/357/II/2006 przyjęcia planu robót remontowych w roku 2006 na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości
618/357/II/2006 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Żywcu przy ul. Jagiellońskiej 15
619/357/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Mierzęcice
620/357/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pawonków
621/357/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Boronów
622/357/II/2006 uzgodnienia zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie
623/357/II/2006 wprowadzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
624/357/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach zakresie zadań inwestycyjnych w kwocie 325.200.00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
625/357/II/2006 przyjęcia Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa, (w tym również przydzielonych przez Ministerstwo Zdrowia), środków własnych Samorządu Województwa Śląskiego, środków Samorządu Miasta Częstochowy oraz środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
626/357/II/2006 organizacji podróży studyjnych dla touroperatorów z Rosji oraz z Województwa Małopolskiego
627/357/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
628/357/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez zakup licencji na 3-letnie użytkowanie sieciowego systemu informatycznego weryfikacyjno-księgowego, połączonego z systemem zarządzania informacjami środowiskowymi wraz z dostosowaniem baz danych”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713