Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:18:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 356 z dnia 6 kwietnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
586/356/II/2006 ogłoszenia III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowanych od 12.06.2006 r. do 30.09.2006 r.
587/356/II/2006 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości będącej we władaniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
588/356/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zagórskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.
589/356/II/2006 zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie „Koncepcji programowo-planistycznej systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
590/356/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1/2006 do Porozumienia nr IN/8/06 (9/KT/2006) z dnia 02.03.2006 r. o szczegółowych warunkach wykonywania w 2006 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Katowice.
591/356/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1823/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Gminą Żywiec dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
592/356/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie inwestycji i remontów oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
593/356/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
594/356/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Jana F. Lewandowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. programowych Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na czas określony tj. od 1 maja 2006 roku do 30 kwietnia 2008 roku, polegającej na zebraniu stosownych opinii.
595/356/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego “Bucze” w Górkach Wielkich
596/356/II/2006 zmiany uchwały nr 375/35/II/2003 z dnia 8.04.2003 r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia trybu i zasad nadawania numerów drogom powiatowym
597/356/II/2006 nadania numeracji dróg powiatowych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713