Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:02:29

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 355 z dnia 4 kwietnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
565/355/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie w zakresie zadań remontowych pn. „Remont dachu etap V”, „Remont łazienek”, „Remont pomieszczeń w piwnicy - skrzydło północne” oraz „Przełożenie zasilania gazowego” na kwotę 1.315.000.00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
566/355/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
567/355/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Kłobuck
568/355/II/2006 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Stachury w Gierałtowicach na terenie powiatu gliwickiego
569/355/II/2006 zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, na realizację szkoleń w ramach wdrożenia wojewódzkiego programu upowszechnienia wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt
570/355/II/2006 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie 01.07.2006 roku do 15.12.2006 roku.
571/355/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie, przez Województwo Śląskie, od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie.
572/355/II/2006 zmiany Uchwały własnej nr 2762/320/II/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Programem Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie
573/355/II/2006 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będącego we władaniu Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
574/355/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
575/355/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
576/355/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
577/355/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
578/355/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
579/355/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
580/355/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
581/355/II/2006 ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
582/355/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
583/355/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
584/355/II/2006 zmiany uchwały Nr 367/345/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
585/355/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713