Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:30:16

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 354 z dnia 30 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
545/354/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 4a w Rybniku” na kwotę 600.000.00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
546/354/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w zakresie remontów i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz podpisania umowy związanej z dotacją na realizację zadań ujętych w programie.
547/354/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w zakresie zadania remontowego oraz zakupu inwestycyjnego, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
548/354/II/2006 Przyjęcia darowizny nieruchomości położonych na terenie gminy Krzanowice w miejscowościach Krzanowice i Bojanów stanowiących własność Skarbu Państwa
549/354/II/2006 Przyjęcia darowizny nieruchomości położonej na terenie gminy Krzanowice stanowiącej własność Gminy Krzanowice
550/354/II/2006 realizacji Etapu III i IV Programów prac urządzeniowo – rolnych, w ramach programowania i koordynacji prac urządzeniowo – rolnych, dla Gmin Kłomnice i Kruszyna w roku 2006.
551/354/II/2006 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w I kwartale 2006 roku w ujęciu miesięcznym oraz ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach II kwartału 2006 roku.
552/354/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
553/354/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
554/354/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
555/354/II/2006 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
556/354/II/2006 udzielenia Pani Katarzynie Konieczny, dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz do zawarcia umów o udzielenie zamówień publicznych dotyczących projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)
557/354/II/2006 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
558/354/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
559/354/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
560/354/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej
561/354/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
562/354/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
563/354/II/2006 powołania Komisji Nagrody za Wydarzenie Muzealne Roku
564/354/II/2006 Zawarcia Umowy o przystąpienie Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 3


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713