Czas wygenerowania treści 2020-04-09 01:45:52

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 353 z dnia 28 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
529/353/II/2006 wyznaczenia przedstawiciela-delegata Województwa Śląskiego na Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
530/353/II/2006 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
531/353/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
532/353/II/2006 przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej.
533/353/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego”Metis” w Katowicach
534/353/II/2006 pozytywnego zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
535/353/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
536/353/II/2006 Akceptacji Karty Wzorów Podpisów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” oraz pełnomocnictw do podpisywania dokumentów zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów przez Dyrektora Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich oraz Zastępców Dyrektora Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich)
537/353/II/2006 Zawarcia aneksów do umów podpisanych w 2005 roku z projektodawcami w ramach działania 2.6 ZPORR.
538/353/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
539/353/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim
540/353/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez likwidację: 1)Gabinetu Stomatologicznego, 2)Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 3)Oddziału dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi.
541/353/II/2006 powołania Pani Ilony Łuczak na stanowisko zastępcy dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
542/353/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum w Bielsku - Białej w zakresie zadania remontowego pn. „Zamek Sułkowskich - kontynuacja remontu budynku” na kwotę 495.000.00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia magazynów” w wysokości 80.000.00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
543/353/II/2006 przyjęcia regulaminu premiowania Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości
544/353/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku (dla ofert złożonych do 17 lutego 2006 roku)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713