Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:27:57

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 351 z dnia 21 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
478/351/II/2006 przyjęcia zasad ustalania wysokości wynagradzania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
479/351/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach
480/351/II/2006 zmiany uchwały Nr 189/336/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego Zarządu z dnia 26 stycznia 2006, dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
481/351/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
482/351/II/2006 Przyjęcia Podręcznika wdrażania, monitoringu i ewaluacji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”
483/351/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na zakup księgozbioru
484/351/II/2006 powierzenia Pani Bożenie Buckiej pełnienia obowiązków dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
485/351/II/2006 uzyskania akceptacji protokołu przeprowadzonego naboru oraz ponownego ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski" w Chorzowie.
486/351/II/2006 zawarcia aneksu nr 2 do umowy pożyczki nr 666/ZD/2005 z 21.06.2005 roku z Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
487/351/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
488/351/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
489/351/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
490/351/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
491/351/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.
492/351/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
493/351/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
494/351/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
495/351/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów.
496/351/II/2006 kontynuacji realizacji zadania promocji zagranicznej Polski w ramach programu Rok Polsko-Niemiecki 2005-2006 poprzez Promocję Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii-Westfalii
497/351/II/2006 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Lublińcu, oznaczonych jako działki nr 2993/43, 567/365 i 3253/357, będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
498/351/II/2006 podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Chorzowie, na której zlokalizowane są m.in. WOKiS „Stadion Śląski, Górnośląski Park Etnograficzny i Ośrodek Harcerski.
499/351/II/2006 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
500/351/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Goczałkowicach-Zdroju
501/351/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej Umową dotacji Nr 1922/KT/2005 z 03.11.2005 r. z Miastem Bytom dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
502/351/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 27/KT/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. z Gminą Ogrodzieniec
503/351/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 69/KT/2005 (OR.I.222/286/05) z dnia 14 lipca 2005 r. z Gminą Pawłowice
504/351/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 122/KT/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. z Gminą Świerklany
505/351/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Myszkowie”.
506/351/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
507/351/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Zespołu Pieśni i Tańca Koszęcinie w zakresie remontu i zakupów inwestycyjnych oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
508/351/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713