Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:12:06

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 350 z dnia 16 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
452/350/II/2006 wyrażenia zgody na modernizację budynku Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
453/350/II/2006 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2006 r.” w zakresie dla Miast Zabrze i Gliwice.
454/350/II/2006 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2006 r.” w zakresie dla Miasta Ruda Śląska.
455/350/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy pomieszczeń na okres 3 lat.
456/350/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej umowy dzierżawy pomieszczeń na czas nieoznaczony z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Specjalistycznym Zespołem Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej.
457/350/II/2006 wyrażenia zgody na termomodernizację budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
458/350/II/2006 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości.
459/350/II/2006 Przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości)
460/350/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
461/350/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r.
462/350/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały Nr II/23/2/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
463/350/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach
464/350/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
465/350/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. J Gasińskiego w Tychach
466/350/II/2006 X Jubileuszowego Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium TrzeĽwościowego na temat: „Uzależnienia XXI wieku: krzyżowe (alkoholizm/narkomania), internet, komputer, a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”
467/350/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku poprzez utworzenie, w jego strukturach, Poradni Urologicznej i Poradni Neurologicznej
468/350/II/2006 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności: 1)Poradni Stomatologii Zachowawczej, 2)Poradni Chirurgii Stomatologicznej.
469/350/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja hotelu ,,Olimpia” w Rybniku.
470/350/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja budynku - Rynek 26 - w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”.
471/350/II/2006 podjęcia decyzji o wprowadzeniu nakładów na rok 2006 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 w formie zgodnego Oświadczenia Stron.
472/350/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
473/350/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie w zakresie zadań remontowych na kwotę łączną 207.400.00 zł i zadań inwestycyjnych na kwotę łączną 766.805.00 zł, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
474/350/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
475/350/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
476/350/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na odbudowę drogi powiatowej S 4480 Porąbka – Wielka Puszcza
477/350/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany: - Wieloletniego Programu inwestycyjnego Województwa Śląskiego przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/29/4/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku (z póĽniejszymi zmianami), - uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/37/2/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku dotyczącej zawarcia wieloletniej umowy na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713