Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:37:21

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 349 z dnia 14 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
434/349/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/ 318 / II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
435/349/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
436/349/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego – S.P.Z.O.Z. w Bielsku - Białej
437/349/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci środków finansowych z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
438/349/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
439/349/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Szarawarskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rabce Zdroju
440/349/II/2006 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu
441/349/II/2006 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006
442/349/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskieg w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w zakresie sportów lotniczych reazlizowane w okresie 02.05.2006 roku do 15.12 2006 roku.
443/349/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w terminie od 15 marca do 15 grudnia 2006 roku
444/349/II/2006 Regulaminu Premiowania Dyrektora Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
445/349/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia projektu „Śląskiego Programu Odnowy Wsi na lata 2006-2010”
446/349/II/2006 odmowy udzielenia zezwolenia na połów pstrąga potokowego o wymiarach ochronnych na czas trwania zawodów wędkarskich „Puchar Podbeskidzia” na rzece Sole i Koszarawie.
447/349/II/2006 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej nr II/42/2/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2006 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .
448/349/II/2006 wyrażenia zgody na użyczenie lokalu Gminie Istebna
449/349/II/2006 przekazania projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Sejmikowi Województwa Śląskiego.
450/349/II/2006 zawarcia porozumienia z Gminą Chełm Śląski
451/349/II/2006 zmiany przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713