Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:39:57

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 348 z dnia 9 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
408/348/II/2006 zatwierdzenie planu pracy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach na rok 2006.
410/348/II/2006 zawarcia z Gminą Brenna porozumienia w sprawie odszkodowania przysługującego właścicielowi za działki gruntu przechodzące z mocy prawa na własność gminy oraz zobowiązań Gminy Brenna dotyczących nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Górkach Wielkich.
411/348/II/2006 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a
412/348/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Myszków
413/348/II/2006 uchylenia uchwały własnej nr 2512/310/II/2005 z dnia 3.11.2005r. oraz przyjęcia projektu umowy z Gminą Miasteczko Śląskie
414/348/II/2006 zmiany Uchwały Nr 2775/320/II/2005 z dnia 06.12.2005 dotyczącej rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na ............................................., z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 408
415/348/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie na zakupy inwestycyjne oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
416/348/II/2006 zatwierdzenia honorarium dla Pani Krystyny Szaraniec dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach za opracowanie wydawnictwa „X lat w służbie Teatru Śląskiego”, przygotowanego z okazji 10-lecia Rady Gospodarczej Teatru Śląskiego.
417/348/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na prace rewaloryzacyjne parku zieleni
418/348/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
419/348/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
420/348/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
421/348/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
422/348/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
423/348/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
424/348/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie, w strukturach Szpitala, Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
425/348/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz na przeprowadzenie remontu istniejącego połączenia drogowego pomiędzy dzielnicami Raciborza Marklowice i Obora stanowiącego trasę objazdu dla potrzeb przeprowadzenia remontów mostów w ciągach dróg wojewódzkich nr 919 i 935
426/348/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury okresie od 9 stycznia 2006 r. do dnia 20 lutego 2006 r.
427/348/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
428/348/II/2006 zmiany uchwały własnej Nr 370/345/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
429/348/II/2006 zmiany Uchwały Nr 2883/325/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiegoz dnia 20.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2006 rok.
430/348/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Mikołowskim
431/348/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Żywiec
432/348/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Gierałtowice
433/348/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Istebna


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713