Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:34:10

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 346 z dnia 3 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
371/346/II/2006 wprowadzenia zmian do Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
372/346/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
373/346/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 - 2008 dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na realizację projektu e-Rubicon.net -Implementation of Internet e-courseMap and Webquest In Open and Distance Learning w ramach programu Sokrates Minerwa
374/346/II/2006 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego za 2005 r., na części przeznaczone na inwestycje oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej
375/346/II/2006 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego za 2005 r., na części przeznaczone na inwestycje oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
376/346/II/2006 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego za 2005 r., na części przeznaczone na inwestycje oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
377/346/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Teatru Śląskiego w Katowicach na zakupy inwestycyjne oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
378/346/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Teatru Śląskiego w Katowicach na remonty oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
379/346/II/2006 ustalenia szczegółowych kryteriów wysokości bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku bezprzetargowej sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu
380/346/II/2006 organizacji podróży studyjnej w Województwie Śląskim dla dziennikarki niemieckiej gazety “Süddeutsche Zeitung” w dniach 24-29 marca 2006 r.
381/346/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stemplewskiemu p.o. dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu “Stadion Śląski” w Chorzowie.
382/346/II/2006 organizacji i obsługi stoiska dla regionów partnerskich Województwa Śląskiego podczas XIII Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego „GLOB 2006” odbywających się w Katowicach w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2006r.
383/346/II/2006 powołania Komisji otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2006 roku
384/346/II/2006 zaopiniowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 1.2 i 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
385/346/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2006 r
386/346/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
387/346/II/2006 utworzenia gospodarstwa pomocniczego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713