Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:57:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 344 z dnia 23 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
303/344/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały Nr 1377/276/II/2005 z dnia z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 3.1 – Obszary Wiejskie
304/344/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
305/344/II/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji i Nauki
306/344/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Darii Gieroń dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju
307/344/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
308/344/II/2006 powołania Pani Olgi Grzyb na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.
309/344/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Ilony Łuczak na stanowisko zastępcy dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu na czas określony tj. od 15 marca 2006 roku do 14 marca 2008 roku, polegającej na zebraniu wymaganych opinii.
310/344/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
311/344/II/2006 zatwierdzenia programu likwidacji zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
312/344/II/2006 umorzenia zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na ........................................................................................................ z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 919
313/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bielskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
314/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
315/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
316/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
317/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
318/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
319/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
320/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
321/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
322/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
323/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
324/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
325/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
326/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
327/344/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
328/344/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego ŻABKA II w Łaziskach Górnych”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
329/344/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia przyznanej na 2005 rok dotacji przekazanej Miastu Bielsko - Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont konserwatorski budynku ul. Rynek 6 w Bielsku - Białej”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
330/344/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia przyznanej dotacji przekazanej Gminie Bytom na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynku Rynek 20 w Bytomiu w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
331/344/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia przyznanej na 2005 rok dotacji oraz końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanałów bocznych i sieci rozdzielczej w Hecznarowicach”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
332/344/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia przyznanej na 2005 rok dotacji oraz końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku i prace wykończeniowe przy adaptacji kondygnacji piwnicznej na pomieszczenia biurowe w PUP Siemianowice Śląskie”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
333/344/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
334/344/II/2006 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
335/344/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
336/344/II/2006 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
337/344/II/2006 zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
338/344/II/2006 umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
339/344/II/2006 przyjęcia planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2006


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713