Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:12:38

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 343 z dnia 21 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
285/343/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
286/343/II/2006 wniesienia skargi na uchwałę nr 9/111/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2006 roku.
287/343/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
288/343/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju poprzez utworzenie, w jego strukturach, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
289/343/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
290/343/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
291/343/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Julii Dziurskiej dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach
292/343/II/2006 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach
293/343/II/2006 powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
294/343/II/2006 powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
295/343/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Mirukowi - Mirskiemu dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
296/343/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Mitkiewiczowi dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
297/343/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
298/343/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1882/KT/2005 z 02.11.2005 r. z Gminą Myszków dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
299/343/II/2006 uzgodnienia zaliczenia odcinka drogi łączącego Drogę Krajową Nr 1 z ul. Uzdrowiskową w Goczałkowicach-Zdroju do kategorii dróg powiatowych
300/343/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 590/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Miastem Jaworzno dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
301/343/II/2006 dokonania wznowienia granic nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Zabrzu, będącej we władaniu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
302/343/II/2006 Dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania SPO ROL 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713