Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:13:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 339 z dnia 7 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
221/339/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
222/339/II/2006 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
223/339/II/2006 akceptacji „Rocznego programu prac Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej na rok 2006”
224/339/II/2006 zawarcia porozumienia z mediami o wspólnej organizacji przedsięwzięcia przyznania w 2006 r. Nagrody Artystycznej „ZŁOTA MASKA” Marszałka Województwa Śląskiego, przyjęcia regulaminu Nagrody Artystycznej „ZŁOTA MASKA” oraz powołania Komisji typującej kandydatów do Nagrody.
225/339/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/32/7/2005 z dnia 21 marca 2005 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego
226/339/II/2006 zawarcia z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Aneksu Nr 2 do umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie dotacji na działalność bieżącą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
227/339/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach poprzez dokonanie wydzielenia z niej filii w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu.
228/339/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie kierunku kształcenia
229/339/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
230/339/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
231/339/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację: 1)Poradni Dermatologicznej, 2)Poradni Reumatologicznej, 3)Poradni Profilaktyki Chorób Piersi
232/339/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
233/339/II/2006 zatwierdzenia wykazu czynności geodezyjnych służących nabywaniu i gospodarowaniu nieruchomościami drogowymi dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego do wykonania w roku 2006 oraz zaakceptowania spisu czynności geodezyjnych do wykonania w I półroczu 2006 r. przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
234/339/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczar, Panu Jarosławowi Wawrzynowi oraz Pani Katarzynie Puzia
235/339/II/2006 uczestnictwa i prezentacji walorów turystyczno -rekreacyjnych gmin z terenu województwa śląskiego w programie telewizyjnym „Ślizg”
236/339/II/2006 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Zdrojowej.
237/339/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wyszyńskiego 7.
238/339/II/2006 Udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Pana Przemysława Koperskiego oraz dla Wicedyrektora ds. Rynku Pracy WUP – Pana Mirosława Ruszkiewicza, do podejmowania czynności związanych z przystąpieniem do tegorocznej edycji Programu „Leonardo da Vinci”.
239/339/II/2006 zaopiniowania projektu “Planu gospodarki odpadami Związku Gmin p.n.: Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty dla gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin Pawonków, WoĽniki na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2015”
240/339/II/2006 Przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
241/339/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713