Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:54:53

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 336 z dnia 26 stycznia 2006

Nr uchwałyW sprawie
153/336/II/2006 wyrażenie zgody na zakup 6 sztuk samochodów do przeprowadzania egzaminów na kategorię „B” prawa jazdy oraz wyposażenia ich w system monitoringu video.
154/336/II/2006 zaakceptowania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia Aneksu do Umowy Nr 580/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Wodzisław Śląski dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
155/336/II/2006 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy dotacji dla zadania pn.: „Poprawa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Bytomia”, realizowanego przez Miasto Bytom w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
156/336/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1807/KT/2005 z 02.11.2005 r. z Gminą Bieruń dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
157/336/II/2006 rozwiązania stosunku pracy z Panem Jerzym Górą Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
158/336/II/2006 odwołania pełnomocnictwa dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie Jerzemu Górze
159/336/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Metodyczno-Edukacyjnemu „Metis” w Katowicach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Drozdów 17 i 21.
160/336/II/2006 przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w KuĽni Raciborskiej, na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej.
161/336/II/2006 objęcia przez Marszałka Województwa Śląskiego patronatem honorowym konkursu na najlepszy śląski produkt roku wdrożony do produkcji p.n. „Śląska Rzecz” organizowany przez Ślaski Zamek Sztuki i rzedsiębiorczości w Cieszynie oraz ustanowienia nagród.
162/336/II/2006 sporządzenia „Raportu o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego” (w zakresie zagadnień związanych z proekologiczną polityką przestrzenną województwa) na potrzeby „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
163/336/II/2006 sporządzenia „Raportu o zmianach w przestrzeni województwa śląskiego” (w zakresie zagadnień związanych z proekologiczną polityką przestrzenną województwa) na potrzeby „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
164/336/II/2006 przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy na rok 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
165/336/II/2006 przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
166/336/II/2006 w sprawie: wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim
167/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Regionem Nord-Pas de Calais
168/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Lwowskim
169/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw Współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Czerniowieckim
170/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Rządem Walii
171/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Morawsko-Śląskim
172/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Morawsko-Śląskim
173/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komitetu Mieszanego do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Departamentem Bas-Rhin
174/336/II/2006 wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Borsod-Abaúj-Zemplén
175/336/II/2006 powołania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
176/336/II/2006 ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
177/336/II/2006 przyjęcia Regulaminu premiowania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
178/336/II/2006 przyjęcia treści i zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
179/336/II/2006 skierowania do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosku o wydanie opinii na utworzenie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
180/336/II/2006 przyjęcia treści i zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
181/336/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
182/336/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
183/336/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
184/336/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
185/336/II/2006 przyjęcia aneksu do porozumienia w sprawie opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
186/336/II/2006 powołania Rady Programowej Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach oraz zatwierdzenia jej Regulaminu.
187/336/II/2006 powołania Pana Macieja Klussa na stanowisko dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie
188/336/II/2006 zmiany składu Rady Programowej Teatru Śląskiego w Katowicach
189/336/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
190/336/II/2006 powierzenia obowiązków Likwidatora gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713