Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:24:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 335 z dnia 24 stycznia 2006

Nr uchwałyW sprawie
128/335/II/2006 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
129/335/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane w okresie 15.03.2006 roku do 15.12 2006 roku.
130/335/II/2006 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
131/335/II/2006 zmiany składu Rady Programowej Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach
132/335/II/2006 zmiany składu Komisji Stypendialnej w dziedzinie kultury
133/335/II/2006 odwołania Pani Jolanty Czaplińskiej – Jaszczurowskiej ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
134/335/II/2006 powierzenia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej Pani Urszuli Kuc.
135/335/II/2006 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
136/335/II/2006 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
137/335/II/2006 przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 33/EN/2004 zawartego dnia 28.12.2004 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Województwem Śląskim
138/335/II/2006 wyrażenia zgody na przekazanie Miastu Częstochowa w drodze darowizny składników mienia ruchomego Województwa będącego we władaniu Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie
139/335/II/2006 rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
140/335/II/2006 Podpisania umowy o bezpłatne korzystanie z oprogramowania komputerowego
141/335/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie na wydatkowanie środków finansowych na zakup inwestycyjny
142/335/II/2006 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
143/335/II/2006 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
144/335/II/2006 zmiany w składzie Rady Społecznej Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju
145/335/II/2006 zmiany w składzie Rady Społecznej SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
146/335/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
147/335/II/2006 przyjęcia i przedłożenia do zaopiniowania Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia projektu „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
148/335/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
149/335/II/2006 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Bytom na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Remont sieci wodociągowej na osiedlu Miechowice przy ulicy Nickla i przy ulicy Felińskiego w Bytomiu” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
150/335/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na wydatkowanie środków finansowych na zakup inwestycyjny
151/335/II/2006 Podpisania Aneksu Nr 2 do Umowy Dotacji z Funduszem Górnośląskim S.A. z dnia 27 maja 2004 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713