Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:06:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 334 z dnia 19 stycznia 2006

Nr uchwałyW sprawie
97/334/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na usługi pralnicze.
98/334/II/2006 zawarcia umowy na świadczenie usługi likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
99/334/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Świerklany
100/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
101/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
102/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
103/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
104/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
105/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
106/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
107/334/II/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
108/334/II/2006 udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
109/334/II/2006 wystąpienia z wezwaniem do Beneficjenta o zwrot części dotacji wynikającej z Umowy Nr 590/IW/2004 z 28.06.2004 r. zawartej z Miastem Jaworzno w sprawie przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach “Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
110/334/II/2006 wyrażenia zgody na zakup środków trwałych dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
111/334/II/2006 wyrażenia zgody na zakup środków trwałych dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
112/334/II/2006 zawarcia umowy użyczenia lekkich pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego typu 212M
113/334/II/2006 zawarcia umowy na wykonanie opracowania p.t.: „Analiza uwarunkowań uruchomienia równoodstępowej, kolejowej komunikacji pasażerskiej na lini Tychy Miasto – Katowice – Sosnowiec”
114/334/II/2006 wyrażenie zgody na likwidację składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego we władaniu Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie
115/334/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego będących we władaniu Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
116/334/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie składników majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
117/334/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego we władaniu Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
118/334/II/2006 powołania Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu.
119/334/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce
120/334/II/2006 zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
121/334/II/2006 zawarcia umowy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
122/334/II/2006 odstąpienia od przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
123/334/II/2006 w sprawie : wytypowania Członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Obwodem Donieckim
124/334/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury okresie od 7 grudnia 2005 r. do dnia 6 stycznia 2006 r.
125/334/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie 18.01.2006 roku do 30.06.2006 roku.
126/334/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
127/334/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713