Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:43:57

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 333 z dnia 17 stycznia 2006

Nr uchwałyW sprawie
83/333/II/2006 zał do uchw. 83
84/333/II/2006 zmiany Uchwały Nr 2883/325/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiegoz dnia 20.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2006 rok.
85/333/II/2006 Zmiany uchwały nr 1628/282/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2005r. zmieniającej uchwałę nr 433/131/II/2004 z dnia 23 marca 2004r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
86/333/II/2006 przyjęcia “Programu Promocji Gospodarczej Województwa Śląskiego na 2006 rok”.
87/333/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Uzbrojenie Osiedla Kosowska Niwa w Zawierciu” realizowanego przez Gminę Zawiercie
88/333/II/2006 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Olsztyn”
89/333/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Mysłowice
90/333/II/2006 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego przez Agencję Reklamową OTO z Wrocławia na klaserze numizmatycznym zawierającym monety z herbami województw.
91/333/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec.
92/333/II/2006 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
93/333/II/2006 zmiany uchwały własnej Nr 647/250/II/2005 z dnia 19.04.2005r.
94/333/II/2006 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Goczałkowicach- Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 46, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu.
95/333/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
96/333/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713