Czas wygenerowania treści 2020-04-09 04:09:56

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 331 z dnia 10 stycznia 2006

Nr uchwałyW sprawie
15/331/II/2006 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na ............................................................ z siedzibą ...................................... z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 408
16/331/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej Umową dotacji Nr 1860KT/2005 z 03.11.2005 r. z Powiatem Będzińskim dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
17/331/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej Umową dotacji Nr 1822KT/2005 z 02.11.2005 r. z Powiatem Częstochowskim dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
18/331/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1807/KT/2005 z 02.11.2005 r. z Gminą Bieruń dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
19/331/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej umową dotacji Nr 1810/KT/2004 z 23.12.2004 r. zawartą z Miastem Jaworzno, dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
20/331/II/2006 zatwierdzenia planu pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na 2006 r., w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
21/331/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Paruselowi - Dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w zakresie zawierania umów i zaciągania zobowiązań wynikających ze statutowej działalności tej jednostki i przyznanego na rok 2006 limitu środków finansowych
22/331/II/2006 ustalenia liczby, wysokości, czasu trwania stypendiów w dziedzinie kultury w 2006 roku.
23/331/II/2006 odwołania Pani Sabiny Furgoł ze stanowiska dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
24/331/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
25/331/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
26/331/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
27/331/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
28/331/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
29/331/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
30/331/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
31/331/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku
32/331/II/2006 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa w 2006 roku w systemie całorocznym
33/331/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.
34/331/II/2006 przyjęcia zasad udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
35/331/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej.
36/331/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku.
37/331/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach.
38/331/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
39/331/II/2006 Zaopiniowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 1.2 i 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713