Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:50:18

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 330 z dnia 5 stycznia 2006

Nr uchwałyW sprawie
2/330/II/2006 przyjęcia listy rankingowej Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR
3/330/II/2006 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji na rok 2006
4/330/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zielińskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
5/330/II/2006 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2004 rok Pani Elżbiecie Machuli byłemu dyrektorowi Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
6/330/II/2006 udzielenia bonifikat od cen 8 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Liliowej 64 w Jaworzu, stanowiącym własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
7/330/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 2451/308/II/2005 z dnia 27 paĽdziernika 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikat od cen 20 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 250 w Jaworzu i 9 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 430 w Jaworzu, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
8/330/II/2006 układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
9/330/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.
10/330/II/2006 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim".
11/330/II/2006 upoważnienia 2 członków Zarządu Województwa Śląskiego do ustanowienia zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
12/330/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w m. Wąsosz w ciągu drogi powiatowej nr S 2066 – Powiat Kłobuck”
13/330/II/2006 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.
14/330/II/2006 przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713