Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:19:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 2 z dnia 5 grudnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
18/2/III/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2007 roku
19/2/III/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchylenia aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2009 zatwierdzonej Uchwałą Nr II/53/29/2006 z dnia 25 paĽdziernika 2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego do terminu przyjęcia Budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007.
20/2/III/2006 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości.
21/2/III/2006 zmiany uchwały własnej nr 1132/377/11/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zaopiniowania udzielenia dofinansowań dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
22/2/III/2006 Zmiana uchwały własnej nr 1132/377/11/2006 z dnia 20.06.2006r. w sprawie zaopiniowania udzielenia dofmansowań dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
23/2/III/2006 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy oddziału IV chorób płuc i rehabilitacji Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
24/2/III/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 3770/DSK/JST z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 350.600 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
25/2/III/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
26/2/III/2006 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
27/2/III/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wykonanie prac remontowych w siedzibie Ośrodka
28/2/III/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
29/2/III/2006 przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713