Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:41:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 1 z dnia 30 listopada 2006

Nr uchwałyW sprawie
1/1/III/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
2/1/III/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
3/1/III/2006 Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
4/1/III/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
5/1/III/2006 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
6/1/III/2006 zawarcia umowy z „JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA SPÓKA AKCYJNA” dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z ulicą 22 Lipca w miejscowości Pawłowice
7/1/III/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
8/1/III/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
9/1/III/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
10/1/III/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
11/1/III/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
12/1/III/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
13/1/III/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
14/1/III/2006 upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
15/1/III/2006 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
16/1/III/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
17/1/III/2006 odwołania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Jeleniej Górze i Ustroniu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713