Czas wygenerowania treści 2020-05-31 03:44:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2017


Sesja nr 46 z dnia 20 listopada 2017

Nr uchwałyW sprawie
V/46/1/2017 przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2018 Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
V/46/2/2017 przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii
V/46/3/2017 przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania współpracy nauki, biznesu i samorządu terytorialnego
V/46/4/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego
V/46/5/2017 zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Śląskiego
V/46/6/2017 zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
V/46/7/2017 przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
V/46/8/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
V/46/9/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/46/10/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/46/11/2017 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/46/12/2017 zmiany uchwały Nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/46/13/2017 zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
V/46/14/2017 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/46/15/2017 wyrażenia zgody na używanie flag Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713